Căsătorii şi divorţuri mai multe la Braşov. Sporul natural este negativ

Căsătorii şi divorţuri mai multe la Braşov. Sporul natural este negativ

În luna februarie 2016, în judeţul Braşov s-au născut 413 copii, cu 82 mai puţini faţă de luna precedentă şi tot mai puţini cu 9 comparativ cu luna februarie 2015. Rata natalităţii a fost de 8,3‰, mai mică faţă de cea înregistrată în luna precedentă (9,2‰) şi mai mică faţă de februarie 2015 (8,7‰).

  2015 p) 2016 p)
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. noi. dec. ian. feb.
Născuţi-vii (nr.) 422 514 499 479 527 593 641 589 557 444 506 495 413
Rata natalităţii (nr. născuţi-vii la 1000 persoane) 8,7 9,6 9,6 9,0 10,2 11,1 12,0 11,4 10,4 8,6 9,5 9,2 8,3
 1. p) provizorii

În perioada ianuarie-februarie 2016 s-au născut 908 copii cu 83 mai puţini decât în aceeaşi perioadă a anului precedent. Rata natalităţii a fost de 8,8‰, mai mică decât cea din aceeaşi perioadă a anului precedent (9,7‰).

Ian. – Feb. 2016p) Ian. – Feb. 2015s) Ian. – Feb. 2016 – Ian. – Feb.  2015
Născuţi-vii (nr.) 908 991 -83
Rata natalităţii (nr. născuţi-vii la 1000 persoane) 8,8 9,7 -0,9
 1. s) semidefinitive
 2. p) provizorii

Mortalitatea, în uşoară creştere 

În luna februarie 2016, în judeţul Braşov s-au înregistrat 523 decese, cu 4 mai multe faţă de luna precedentă, respectiv  cu 37 mai puţine faţă de cele înregistrate în luna februarie 2015. Rata mortalităţii a fost  10,4‰, mai mare faţă de cea din luna precedentă (9,7‰).

  2015p) 2016p)
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. noi. dec. ian. feb.
Decedaţi (nr.) 560 616 525 497 457 496 470 482 481 522 581 519 523
Rata mortalităţii

(decedaţi la 1000 persoane)

11,6 11,5 10,1 9,3 8,8 9,3 8,8 9,3 9,0 10,1 10,9 9,7 10,4
 1. p) provizorii

În perioada ianuarie-februarie 2016 au decedat 1042 persoane cu 123 mai puţine decât în aceeaşi perioadă a anului precedent. Rata mortalităţii a fost de 10,1‰, mai mică ca cea din aceeaşi perioadă a anului precedent (11,4‰).

Ian. – Feb. 2016p) Ian. – Feb. 2015s) Ian. – Feb. 2016 – Ian. – Feb.  2015
Decedaţi (nr.) 1042 1165 -123
Rata mortalităţii

(decedaţi la 1000 persoane)

10,1 11,4 -1,3
 1. s) semidefinitive
 2. p) provizorii

Sporul natural a fost negativ în luna februarie 2016 (-110 persoane)

Rata sporului natural a fost negativă (-2,2‰), mai mică faţă de luna precedentă (-0,4‰) şi mai mare faţă de luna februarie 2015 (-2,9‰).

  2015p) 2016p)
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. noi. dec. ian. feb.
Spor natural (nr.) -138 -102 -26 -18 70 97 171 107 76 -78 -75 -24 -110
Rata sporului natural

(sporul natural la 1000 persoane)

-2,9 -1,9 -0,5 -0,3 1,4 1,8 3,2 2,1 1,4 -1,5 -1,4 -0,4 -2,2
 1. p) provizorii

În perioada ianuarie-februarie 2016 sporul natural a fost negativ (-134 persoane). Rata sporului natural a fost negativă (-1,3 ‰), mai mare ca cea înregistrată în aceeaşi perioadă a anului precedent (-1,7‰).

Ian. – Feb. 2016p) Ian. – Feb. 2015s) Ian. – Feb. 2016 – Ian. – Feb.  2015
Spor natural (nr.) -134 -174 +40
Rata sporului natural

(sporul natural la 1000 persoane)

-1,3 -1,7 +0,4
 1. s) semidefinitive
 2. p) provizorii

A crescut și mortalitatea infantilă

În luna februarie 2016 s-au înregistrat 6 decese la copii sub 1 an, cu 3 mai mult faţă de luna precedentă. Rata mortalităţii infantile a fost de 0,0 decedaţi sub 1 an raportată la 1000 născuţi-vii, mai mică faţă de luna precedentă (6,1‰) şi mai mică decât în luna februarie 2015  (16,6‰).

  2015p) 2016p)
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
Decedaţi sub 1 an (nr.) 7 2 5 2 3 5 6 4 4 0 2 3 6
Rata mortalităţii infantile (decedaţi sub 1 an la 1000 născuţi vii) 16,6 3,9 10,0 4,2 5,7 8,4 9,4 6,8 7,2 0,0 4,0 6,1 0,0
 1. p) provizorii

În perioada ianuarie-februarie 2016 s-au înregistrat 9 decese la copii sub 1 an mai puţine ca în aceeaşi perioadă a anului precedent (10 decese). Rata mortalităţii infantile a fost 0,0‰, mai mică decât în aceeaşi perioadă a anului precedent (10,1‰).

Ian. – Feb. 2016p) Ian. – Feb. 2015s) Ian. – Feb. 2016 – Ian. – Feb.  2015
Decedaţi sub 1 an (nr.) 9 10 -1
Rata mortalităţii infantile (decedaţi sub 1 an la 1000 născuţi vii) 0,0 10,1 -10,1
 1. s) semidefinitive
 2. p) provizorii

A crescut numărul de căsătorii

Numărul căsătoriilor încheiate la oficiile de stare civilă din judeţul Braşov în februarie 2016 a fost de 159 cu 27 mai multe faţă de luna precedentă, respectiv mai puţine cu 31, faţă de februarie 2015 . Rata nupţialităţii fiind de 3,2 căsătorii la 1000 locuitori, a fost mai mare faţă de cea înregistrată în luna precedentă (2,5‰) şi mai mică faţă de cea din februarie 2015 (3,9‰).

  2015p) 2016p)
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
Căsătorii (nr.) 190 118 216 296 297 600 660 491 320 158 129 132 159
Rata nupţialităţii

(căsătorii la 1000 persoane)

3,9 2,2 4,2 5,5 5,7 11,2 12,3 9,5 6,0 3,1 2,4 2,5 3,2
 1. p) provizorii

În perioada ianuarie-februarie 2016 s-au încheiat 291 căsătorii cu 4 mai puţine decât în aceeaşi perioadă a anului precedent. Rata nupţialităţii a fost 2,8‰, mai mică faţă de cea înregistrată în aceeaşi perioadă a anului precedent (2,9‰).

Ian. – Feb. 2016p) Ian. – Feb. 2015s) Ian. – Feb. 2016 – Ian. – Feb.  2015
Căsătorii (nr.) 291 295 -4
Rata nupţialităţii

(căsătorii la 1000 persoane)

2,8 2,9 -0,1
 1. s) semidefinitive
 2. p) provizorii

A crescut şi numărul de divorţuri

Prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat în februarie 2016, în judeţul Braşov 64 divorţuri, în creştere cu 28 faţă de luna precedentă, respectiv în scădere cu 11 faţă de aceeaşi lună a anului 2015. Rata divorţialităţii a fost în februarie 2016 de 1,28 divorţuri la 1000 locuitori, mai mare decât în luna precedentă (0,67‰) şi mai mică decât în februarie 2015 (1,55‰).

  2015p) 2016p)
feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
Divorţuri (nr.) 75 119 84 80 75 61 107 117 64 111 102 36 64
Rata divorţialităţii

(divorţuri la 1000 persoane)

1,55 2,22 1,62 1,50 1,45 1,14 2,00 2,26 1,20 2,14 1,91 0,67 1,28
 1. p) provizorii

În perioada ianuarie-februarie 2016 s-au pronunţat 100 divorţuri cu 10 mai puţine decât în aceeaşi perioadă a anului precedent. Rata divorţialităţii a fost 0,97‰, mai mică faţă de cea din aceeaşi perioadă a anului precedent (1,08‰).

Ian. – Feb. 2016p) Ian. – Feb. 2015s) Ian. – Feb. 2016 – Ian. – Feb.  2015
Divorţuri (nr.) 100 110 -10
Rata divorţialităţii

(divorţuri la 1000 persoane)

0,97 1,08 -0,11
 1. s) semidefinitive
 2. p) provizorii

Bilanţ demografic                   

În luna februarie 2016 judeţul Braşov se situează în clasamentul descrescător pe ţară al judeţelor (fără Bucureşti) pe locul:

 • 10 referitor la rata natalităţii;
 • 38 referitor la rata mortalităţii;
 • 5 referitor la rata sporului natural;
 • 14 referitor la rata nupţialităţii;
 • 30 referitor la rata divorţialităţii;
 • 4 referitor la rata mortalităţii infantile.

În perioada ianuarie-februarie 2016 judeţul Braşov se situează în clasamentul descrescător pe ţară al judeţelor pe locul:

 • 11 referitor la rata natalităţii;
 • 41 referitor la rata mortalităţii;
 • 4 referitor la rata sporului natural;
 • 16 referitor la rata nupţialităţii;
 • 25 referitor la rata divorţialităţii;
 • 13 referitor la rata mortalităţii infantile.

Leave a Reply

Your email address will not be published.