Harta drumurilor din Regiunea Centru care se vor repara cu fonduri europene

Harta drumurilor din Regiunea Centru care se vor repara cu fonduri europene

asfaltare brasovAproape 500 de km de drumuri județene se vor reabilita în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu în următorii ani din fondurile alocate Regiunii Centru prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Fondurile necesare sunt alocate prin axa 6, prioritatea 6.1, Regiunea Centru având la dispoziție un buget de 109,84 milioane euro pentru finanțarea proiectelor. Lansarea apelului de proiecte cu publicarea ghidului, a formularului de cerere și a celorlalte documente utile pentru proiectele destinate reabilitării infrastructurii rutiere, a avut loc marți, 15.03.2016 la București.

Prin fondurile alocate se vor finanța investițiile ce vizează modernizarea sau reabilitarea rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea, directă sau indirectă, cu rețeaua TEN-T. Proiectele de la nivelul Regiunii Centru trebuie să prevadă activități de modernizare și reabilitare pentru creșterea vitezei, siguranței rutiere, și a portanței unui drum județean continuu sau tronson de drum județean, precum și investiții destinate siguranței rutiere. Lucrările de modernizare finanțate presupun și crearea de trotuare, piste de biciclete și refugii în localități, iar Consiliile Județene trebuie să asigure trecerea cursivă a unui drum prin mai multe județe. Potențialii solicitanți ai acestor fonduri sunt doar consiliile județene, fie individual, fie în parteneriat sau asociere cu alte consilii județene și/sau primării de municipii, orașe și comune.

HARTA DRUMURILOR DIN REGIUNEA CENTRU O VEDEȚI AICI!

Contractarea proiectelor se va face pe principiul ”primul venit, primul servit”. Majoritatea consiliilor județene au deja studiile de fezabilitate făcute, iar în aceste 2 luni care mai sunt disponibile până la data de start depunere proiecte, se vor axa pe îmbunătățirea calității proiectelor. Depunerea proiectelor va începe la data de 16 mai 2016, ora 12.00, și va fi deschisă pe o perioadă de 6 luni, respectiv până în 16 noiembrie 2016, ora 12.00. Conform ghidului, cererile de finanțare se vor depune la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru din Alba Iulia.

Conform specificațiilor acestei axe prioritare, investiţiile în dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport regională au fost deja analizate și prioritizate, pornind de la necesitățile economico-sociale cuprinse în Planul Regional de Dezvoltare și corelate cu Master Planul de Transport al României. Discuții de stabilire a listei de proiecte prioritare ce vor fi finanțate pe această axă au avut loc în perioada 2013-2015, între cele 6 consilii județene din Regiunea Centru și ADR Centru. În urma acestor întâlniri, a fost stabilită și aprobată de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru, o listă de 13 cereri de finanțare ce se vor depune spre finanțare, cu o valoare totală estimată la 181,24 milioane euro.

Un proiect trebuie să aibă o valoare  minimă eligibilă de 1 milion de euro și nu poate depăși valoarea de 50 milioane euro. Excepție sunt proiectele în parteneriat unde valoarea maximă eligibilă este de 69,50 milioane euro. Co-finanțarea care trebuie asigurată de către solicitanții de fonduri este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.