Trei trasee turistice de valorificare a troițelor din Șchei

Trei trasee turistice de valorificare a troițelor din Șchei

Harta troiteAgenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov implementează în municipiul Brașov proiectul cultural ”Troițele din Șcheii Brașovului – mărturii ale timpului”.

În cadrul proiectului, în vederea valorificării acestor elemente ale patrimoniului cultural transilvănean şi a potenţialului lor etnografic, istoric şi spiritual braşovean,  au fost identificate peste 30 de troițe aparținând patrimoniului cultrural construit al Brașovului, cruci care in acest moment se regasesc pe o harta turistica de promovare. Beneficiarul finanțării a creat trei trasee turistice pietonale de valorificare a acestor obiective culturale locale, trasee care zilele următoare vor fi marcate de voluntari și la nivelul străzilor din cartierul brașovean. De asemenea, în următoarea perioadă vor fi montate și trei panouri de informare turistică în zone care asigură accesul spre Șchei, panouri care redau harta cu cele trei trasee stabilite de Agenția Metropolitană Brașocv în colaborare cu consultantul pe patrimoniu cultural al proiectului, doctorul în istorie Alexandru Stănescu.

Proiectul îşi propune valorificarea patrimoniului cultural construit al Braşovului şi lărgirea ofertei culturale braşovene prin aducerea la cunoştinţa populaţiei locale şi a turiştilor români şi străini a moştenirii culturale din Şcheii Braşovului, reprezentată pe o parte de troiţele junilor, de arhitectura vernaculară şi de tradiţiile de peste an ale junilor din Şchei. Prin proiect se urmăreşte, de asemenea, creşterea gradului de cunoaştere a istoriei, tradiţiilor şi obiceiurilor din Braşovul Vechi (Şchei) din perspectiva monumentelor arhitecturale cu caracter religios – troiţele.

Proiectul ”Troițele din Șcheii Brașovului – mărturii ale timpului” poate constitui un prim pas spre apariţia unui studiu monografic despre trecutul istoric al românilor din Şchei şi Braşovul Vechi, credinţa acestora şi obiceiurile lor, ceea ce ar îmbogăţi informaţiile din acest domeniu. De asemenea, intrate în atenţia publicului, se va putea trece la îmbunătăţirea vizibilităţii troițelor şi la conservarea monumentelor prin accesarea de fonduri pentru realizarea unor lucrări de restaurare.

Intervenția culturală ”Troițele din Șcheii Brașovului – mărturii ale timpului” se încadrează în ”Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul județean a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2015” și este finanţată de Județul Brașov, prin contractul nr. 9284 din 27 iulie 2015. Valoarea totală a proiectului este de 71.740,28 lei, din care cofinanţarea nerambursabilă de la Consiliul Județean  este în valoare de 29.400 lei, iar contribuția Agenției Metropolitane este de 20.364 lei.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.