Ce tipuri de burse primesc elevii din partea Consiliului Local

Ce tipuri de burse primesc elevii din partea Consiliului Local

elevi-concursPatru tipuri de burse şcolare finanţate din bugetul local al municipiului Braşov vor fi acordate în anul şcolar 2015-2016, conform unei hotărâri adoptate de Consiliul Local luni.

Bursele vor fi acordate elevilor înscrişi în învăţământul de stat şi o condiţie pentru a beneficia de acestea este ca elevii respectivi să nu aibă absenţe nemotivate la cursuri în luna anterioară.
În anul şcolar 2014-2015 au fost acordate doar burse de ajutor social şi de studiu, ca măsură de protecţie socială pentru elevii provenind din familii cu venituri modeste, însă pentru anul şcolar 2015-2016 se doreşte şi stimularea şi recompensarea elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură.

Cele patru tipuri de burse sunt: de ajutor social – în valoare de 25 de lei/ lună/ elev, de studiu – 30 de lei/ lună/ elev, de merit – în valoare de 35 de lei pe lună de elev şi de performanţă – 35 de lei/ lună/ elev. Potrivit prevederilor art.105 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, finanţarea burselor se asigură din bugetele locale, din sumele defalcate din taxele pe valoarea adăugată.

Pentru anul bugetar 2015, fondurile alocate cu această destinaţie, în sumă de 442.000 de lei, din care s-au alocat până în 31 iulie 2015 doar 109.005 lei, disponibilul necheltuit fiind de 312.950 de lei, fonduri suficiente pentru a acoperi aceste cheltuieli până la sfârşitul acestui an, urmând ca pentru anul bugetar 2016 să se ţină seama la fundamentarea bugetului, de necesarul unităţilor de învăţământ, se precizează în expunerea de motive şi raportul de specialitate la proiectul de hotărâre adoptat luni de Consiliului Local Braşov.

Elevii braşoveni, începând de la clasa pregătitoare şi până la clasa a XII-a, cursuri de zi, învăţământ de stat, beneficiază de transport gratuit pe toate traseele de transport public de călători, pe două linii, cu condiţia să nu aibă absenţe la cursuri în luna anterioară acordării acestei facilităţi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.