Prefectura pune la treabă primăriile pentru împădurirea zonelor degradate

Prefectura pune la treabă primăriile pentru împădurirea zonelor degradate

mihai mohaciPrefectul Mihai Mohaci a reactualizat componenţa comisiilor locale de identificare, delimitare şi constituire a perimetrelor de ameliorare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate.

„Dezvoltarea şi conservarea fondului forestier constituie un obiectiv prioritar la nivel judeţean. Una dintre modalităţile de creştere a suprafeţelor ocupate de păduri o reprezintă împădurirea terenurilor degradate, acţiune cu impact şi în ceea ce priveşte protejarea solului, refacerea echilibrului hidrologic şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu. Această măsură vine în sprijinul celor care deţin astfel de terenuri, indiferent de forma de proprietate, în condiţiile în care delimitarea perimetrelor de ameliorare reprezintă un prim pas în accesarea de fonduri pentru refacerea suprafeţelor afectate”, a declarat prefectul Mihai Mohaci.

Cererea sau sesizarea de constituire a unui perimetru de ameliorare se poate face de către reprezentanţii Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Braşov, ai ocoalelor silvice, ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Braşov, proprietarii terenuilor degradate sau de alte persoane fizice ori juridice interesate şi se depune la sediul primăriei comunei, oraşului sau municipiului pe raza căruia se află lotul respectiv.

Aceste cereri vor fi analizate de comisiile locale de identificare, delimitare şi constituire a perimetrelor de ameliorare. Comisiile locale sunt coordonate de primarul comunei, oraşului sau municipiului vizat, în calitate de preşedinte, iar din structura lor mai fac parte reprezentanţi ai Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Braşov, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov, Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Braşov, Comisariatului de Regim Silvic şi Cinegetic Braşov, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Braşov, Direcţiei Silvice Braşov şi Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Mureş-Oltul Superior.

Comisiile de specialişti astfel constituite verifică pe teren situaţia loturilor respective, identifică vecinătăţile şi delimitează perimetrele. De asemenea, ele întocmesc o fişă a perimetrului propus pentru ameliorare, care va cuprinde date privind imobilele din interiorul şi de pe limita exterioară a suprafeţei respective ce sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de amenajare şi pentru drumurile de acces, categoria de folosinţă agricolă sau silvică existentă, formele de degradare a terenului, amploarea acestor procese şi cauzele care le-au generat. Cu această ocazie se vor stabili restricţiile care sunt necesare pentru constituirea perimetrului de ameliorare şi modul de respectare a acestora pe toată durata executării lucrărilor.

Dosarele astfel întocmite se vor înainta Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru verificare şi aprobare, urmând ca forul central, în calitate de coordonator tehnic al acţiunilor de împădurire a terenurilor degradate, să stabilească modul de finanţare de la bugetul de stat a documentaţilor tehnice, a lucrărilor de împădurire şi întreţinere, precum şi a pazei respectivelor lucrări până în faza în care regenerarea pădurii se poate dezvolta independent.

Documentaţiile tehnico-economice şi lucrările necesare pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, constituite în perimetre de ameliorare, se vor executa cu unităţi speciliazate, atestate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

„Este important să precizăm că proprietarii care au terenuri în perimetrul de ameliorare îşi păstrează dreptul de proprietate în timpul, cât şi după efectuarea lucrărilor prevăzute în documentaţiile tehnice legal aprobate. Înaintarea documentaţiilor cu scopul obţinerii finanţării este condiţionată de existenţa acordului proprietarilor sau al administratorilor terenurilor respective privind lansarea lucrărilor de împădurire, precum şi privind preluarea loturilor de pădure rezultate după ameliorare şi întreţinerea lucrărilor efectuate pe terenurile deţinute de către aceştia”, a adăugat prefectul Mihai Mohaci.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.