Începe recensământul carnivorelor mari din Brașov. Câte erau anul trecut?

Începe recensământul carnivorelor mari din Brașov. Câte erau anul trecut?

rasiAgenția pentru Protecția Mediului (APM) Brașov participă în luna martie-aprilie  la acțiunea de evaluare a efectivelor la speciile strict protejate: urs, lup, râs, pisică sălbatică de pe teritoriul județului Brașov.

Evaluarea se desfășoară conform metodologiei stabilită de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și este realizată de către gestionarii fondurilor cinegetice (asociatii de vânătoare, asociații de vânătoare și pescuit sportiv, ocoale silvice, regii publice locale, Universitatea Transilvania-Facultatea de Silvicultură Brașov) împreună cu reprezentanți ai CRSC Brașov, A.P.M. Brașov, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Judetean și ICAS Brașov.

Anul trecut, în evidențele APM Brașov trăiau 1.007 urși, 422 de lupi, 230 de râși și 916 pisici sălbatice, a precizat pentru newsbv.ro Ciprian Băncilă, directorul Agenției de Protecția Mediului.

La aceste actiuni sunt invitati sa participe și reprezentanții ONG-urilor și administratorii/custozii ariilor naturale protejate, pe fondurile cinegetic suprapuse cu ariile naturale protejate.

La finalul evaluării, datele centralizate la nivel de județ vor fi înaintate Agenției Nationale pentru Protecția Mediului, împreună cu propuneri referitoare la stabilirea efectivului ce poate fi vânat. „Propunerile de plafon maxim de interventie vor avea la baza nivelul pagubelor inregistrate, situatia efectivelor reale comparativ cu cele optime, tendința și structura populației“, spune Ciprian Băncilă.

Directiva Consiliului 92/43/EEC privind Conservarea Habitatelor Naturale şi a Faunei şi Florei Sălbatice (Directiva Habitate), reprezintă una dintre reglementările de bază pentru protecţia naturii în ţările Uniunii Europene. Ţările membre ale Uniunii Europene trebuie să armonizeze prevederile naţionale legale în concordanţă cu aceste Directive.

Ursul, lupul, râsul şi pisica sălbatică sunt menţionate în Anexa II a Directivei, care include specii de faună şi floră salbatică de interes comunitar a caror conservare necesită declararea de Arii Speciale de Conservare – SAC – formând reţeaua ecologică Natura 2000. De asemenea, aceste specii sunt listate în Anexa IV a O.U.G. nr. 57/2007 ca specii de interes comunitar, care necesită protecţie strictă şi a căror capturare, ucidere şi perturbare este interzisă.

Leave a Reply

Your email address will not be published.