21 de localități din Brașov nu au venituri cât cheltuie

21 de localități din Brașov nu au venituri cât cheltuie

directia-generala-a-finantelor-publice-brasov-intrareBugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Braşov, pentru exerciţiul bugetar al anului 2013, este rezultatul însumării veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi al judeţului Braşov, al bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate din bugetele locale, bugetele instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, bugetului aferent împrumuturilor externe şi interne şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile.

Potrivit datelor centralizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Judeţului Brașov, în sinteză, veniturile şi cheltuielile elementelor componente ale bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Braşov, pentru exerciţiul bugetar al anului 2013, se prezintă astfel:

CLICK pe poză pentru a se mări!

CLICK pe poză pentru a se mări!

În total buget general centralizat la nivelul județului Braşov, ponderea este deținută de bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județului, respectiv, 81,6% la venituri și 79,1% la cheltuieli, iar bugetele instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii au o pondere în total buget centralizat de 18,4% la venituri și 18,5% la cheltuieli.

Dintre cele 59 de unităţi administrativ-teritoriale existente la nivelul judeţului Braşov, 38 au încheiat execuția veniturilor și cheltuielilor la nivelul anului 2013 cu excedent, în sumă de 4 71.129 mii lei, iar 21 unități administrativ-teritoriale au înregistrat un deficit în sumă totală de 19.262 mii lei. Dintre localitățile care au încheiat execuția cu un deficit cu o pondere ridicată în totalul deficitului la nivel de județ menționăm Recea 21,7% (4.185 mii lei), Zărnești 6,8% (1.305 mii lei), Budila 4,7% (912 mii lei) și UATM Făgăraș 1,6% (319 mii lei).

Cele mai importante venituri proprii din impozite, taxe şi alte venituri, realizate din punct de vedere a încasării nominale la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Braşov, au fost:

  • veniturile din impozite şi taxe pe proprietate – în sumă de 160.340 mii lei reprezentând 20% din veniturile proprii realizate;
  • taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi – în sumă de 49.319 mii lei, reprezentând 6,2% din veniturile proprii realizate;
  • veniturile din proprietate (vărsăminte de la regii autonome, venituri din concesiuni şi închirieri) – în sumă de 57.625 mii lei, reprezentând 7,2% din veniturile proprii realizate;
  • veniturile din vânzări de bunuri şi servicii – în sumă de 38.959 mii lei, reprezentând 4,9% din veniturile proprii realizate;
  • veniturile din capital (vânzarea unor bunuri din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale) – 15.959 mii lei, reprezentând 2% din veniturile proprii realizate.
CLICK pe poză pentru a se mări!

CLICK pe poză pentru a se mări!

 

  1. […] ASta ca să nu spunem că, în 2015, 21 de localități din Brașov nu aveau venituri câte cheltuie… […]

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate