Alimentele europene pentru persoanele nedeplasabile se dau şi pe bază de procură

Alimentele europene pentru persoanele nedeplasabile se dau şi pe bază de procură

ajutoare alimentarePersoanele nedeplasabile care au primit cupoane pentru ridicarea alimentelor europene îşi vor putea primi pachetele, începând de astăzi, şi prin intermediul unor persoane pe care le împuternicite în acest sens. Persoana împuternicită se va prezenta la depozitul de distribuţie a alimentelor europene al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov din strada Panselelor nr.23 cu împuternicirea scrisă de mână de beneficiar, însoţită de cuponul emis de Guvernul României în original, actul de identitate al beneficiarului în original şi copie, precum şi actul de identitate al împuternicitului, în original şi copie. În cazul minorilor sau al persoanelor asupra cărora este instituită o măsură de protecţie, pe lângă cele două documente de mai sus, mai sunt necesare copia actului prin care este numit reprezentantul legal şi copia actului de identitate a persoanei care ridică ajutoarele alimentare.

Directorul DSS, Mariana Topoliceanu, a precizat că până ieri seară au fost distribuite peste 1.780 de pachete cu alimente, dintr-un total de aproximativ 13.500 de beneficiari, iar pe listele suplimentare s-au înscris până acum 40 de persoane. Înscrierea pe listele suplimentare se poate face doar până vineri, la sediul Direcţiei de Servicii Sociale pe baza următoarelor documente: act de identitate original şi copie, precum şi documentul care atestă încadrarea într-una dintre categoriile de persoane beneficiare ale alimentelor europene.

Leave a Reply

Your email address will not be published.