Primăria Zărnești vinde un bloc

Primăria Zărnești vinde un bloc

primaria zarnestiOrașul Zărnești scoate un bloc la licitație, pentru a-și recupera datoriile la bugetul local pe care trebuia să le achite o firmă.

Este vorba despre un imobil P+4, situat pe strada Mare nr. 173, bl.1 (lângă Poliție), care aparține SC Silviu Hollyday SRL, care are sediul în Brașov, pe strada Codrii Cosminului. Prețul de pornire al licitației – 484.550 lei – nu include TVA și este prețul de evaluare pentru prima licitație, care va avea loc în data de 8 decembrie, ora 12.00. Ofertele se depun până cel târziu cu o zi înainte de ziua licitației.

Blocul se află într-o stare dezastruoasă, nu are geamuri, uși, iar o parte din pereți au fost dărâmați. Potrivit raportului de evaluare, deși nu pare afectată, totuși trebuie verificată structura de rezistență a clădirii. După ce va fi refăcut, blocul va avea zece apartamente cu două camere, pe fiecare nivel,

Inițial, blocul l-a cumpărat firma Morani Impex, care l-a revândut celor de la Silviu Hooliday, care nu a plătit dările către bugetul local. Primăria Zărnești a vrut să facă evaluare și să ia imobilul ăn contul datoriei, dar firma nu a vrut, ajungându-se la executarea silită a debitorului.

Cei  interesaţi  în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare:

–          Oferta de cumpărare

–          Dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul RO57TREZ1385006XXX000952,deschis la Trezoreria Oraşului Râşnov, beneficiar UAT Oraşul Zărneşti, cod fiscal 4646897. Menţionăm că la data şi ora licitaţiei organul de executare va verifica creditarea contului curent al Trezoreriei.

–          Împuternicirea  autentificată  a celui care îl reprezintă pe ofertant;

–          Pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare  eliberat de Oficiul Registrul Comerţului.

–          Pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

–          Pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate;

–          Pentru persoanele fizice străine, copie după paşaport;

–          Dovada emisă de creditorii fiscali, că nu au obligaţii fiscale restante (Certificat de atestare fiscală atât la bugetul consolidat al statului cât şi pentru obligaţiile datorate la bugetul local), urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul stabilit în acest scop.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul Primăriei Zărnești sau la telefon 0268/51.57 .7 7, interior 124.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap