Noutățile legislative în domeniul sistemului de pensii publice

Noutățile legislative în domeniul sistemului de pensii publice

Pensionari autobuz RAT BrasovAm primit la redacție, din partea Casei Județene de Pensii Brașov, următorul comunicat de presă, cu noutățile legislative în domeniul sistemului de pensii publice. 

 Legea nr. 380/ 24.12.2013  pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Incepând cu data de 02. 01. 2014 au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 380/ 24. 12. 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Potrivit acestui act normativ persoanele care au stagiul complet de cotizare și care au lucrat în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 beneficiază de reducerea vârstei de pensionare proporțional cu perioada  lucrată în grupă.

În grupa I de muncă se încadrează locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale cuprinse în anexa nr. 1 din Ordinul nr. 50/ 1990 : activitatea desfăşurată în subteran; personalul muncitor care lucrează în instalaţiile tehnologice ale centralelor nucleare; prelucrarea în faza uscată a rocilor silicioase; prelucrarea minereurilor radioactive.

Încadrarea în grupele I de munca se face în situaţia în care, cu toate măsurile luate de unitate pentru normalizarea condiţiilor de munca, nivelul noxelor existente la locurile (activităţile, meseriile, funcţiile) prevăzute în aceste grupe depăşeşte nivelul maxim admis prevăzut în Normele de protecţie a muncii.

Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I şi II de munca s-a facut de către conducerea unităţilor împreună cu sindicatele libere din unităţi, ținându-se seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.).

Reducerile vârstelor standard de pensionare prevăzute la art. 55 din Legea nr. 263/ 2010, precum şi cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani (nu se cumuleaza anii lucrati in grupa I si a II-a, se cumuleaza reducerile date de aceste perioade).

Exemplu: o persoana a lucrat:

 • –      12 ani in grupa I de munca in perioada anterioara datei de 01.04.2001, prin urmare se va reduce varsta de pensionare cu 6 ani;
 • –      10 ani in conditii speciale in perioada ulterioara datei de 01.04.2001 – se reduce varsta de pensionare cu 5 ani.
 • –      se cumuleaza reducerile : 6 ani + 5 ani = 11 ani, prin urmare, se reduce varsta de pensionare din varsta standard  prevazute in lege cu 11 ani.

H.G. nr. 1077/ 11.12.2013 privind reînoirea avize pentru condiți deosebite

Începând cu 01. 01. 2014 a intrat în vigoare H.G. nr. 1077/ 2013 pentru modificarea  HG nr. 246/ 2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite.

Astfel avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite acordate, valabile până la 31 decembrie 2013 inclusiv, pot fi reînnoite conform metodologiei stabilite potrivit legii. Perioada de valabilitate a avizelor reînnoite nu poate depăși data de 31 decembrie 2014.

Perioada cuprinsă între 31 decembrie 2013 și data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferența dintre cota de contribuție de asigurări sociale prevazută de lege pentru condiții deosebite de muncă și cea declarată de către aceștia (Exemplu :  36.3% – 10,5 cota de contributie datorata de salariati = cota de contributie datorata de angajator).

 • –         Cota contribuție angajator pentru condiții normale          :        20.8 %
 • –         Cota contribuție angajator pentru condiții deosebite        :        25.8 %
 • –         Cota contribuție angajator pentru condiții speciale          :        30.8 %

Aplicarea indicelui de corecție conform art. 170 din Legea nr. 263/ 2010

Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis dupa data de 1 ianuarie 2011 se aplică indicele de corecţie asupra punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor <LLNK 12010   263 10 202  95 30>art. 95 din Legea nr. 263/2010, cuvenite sau aflate în plată la data înscrierii iniţiale la pensie.

In situatia pensionarilor aflati in plata, ale caror drepturi s-au deschis incepand cu data de 01. 01. 2011, acordarea noilor indici de corectie s-a efectuat in mod automat, in sistem centralizat , pe baza informatiilor existente la nivelul Casei Judetene de Pensii Brasov (8.128 persoane)  prin urmare nu a fost necesara prezenta pensionarilor la casa de pensii pentru depunere documente.

Drepturile de pensie rezultate ca urmare a aplicarii Deciziei nr. 437/ 2013 a Curtii Constitutionale se cuvin de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial, respectiv 07. 11. 2013.

Pensia aferentă lunii ianuarie are inclusă aplicarea indicelui de corecție și majorarea punctului de pensie urmând ca diferența rezultată din aplicarea indicelui de corecție aferentă lunilor noiembrie și decembrie 2013 să fie in luna martie 2014.

Potrivit prevederilor legale, indicii de corectie sunt:

 • 01.01.2011 – 31.12.2011                 1.12  (stabilit prin OUG 113/ 2013)
 • 01.01.2012 – 31.12.2012                 1.17  (stabilit prin OUG 113/ 2013)
 • 01.01.2013- 22.01.2013                  1.17  (stabilit prin OUG 113/ 2013)
 • 23.01.2013- 31.12.2013                  1.06  (stabilit prin OUG     1/ 2013)
 • 01.01.2014- 31.12.2014                  1.07  (stabilit prin Legea 340/ 2013 – legea bugetului)

Modificări aduse de Legea nr. 340/ 2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat

 • Valoarea punctului de pensie este de 790.7 lei;
 • Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014 este de 2.298 lei;

Cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/ 2010 se stabilește astfel :

 • In cazul decesului asiguratului sau pensionarului :  2.298 lei;
 • In cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului : 1.149 lei;

Cuantumul indemnizației de însoțitor , în cazul pensionarilor de invaliditate încadrați in gradul I de invaliditate este de 80% din valoarea unui punct de pensie, respectiv  633 lei;

Cotele de contribuție de asigurări sociale se stabilesc astfel:

 • Pentru condiții normale de muncă                 31.3 %
 • Pentru condiții deosebite de muncă               36,3 %
 • Pentru condiții speciale de muncă                  41.3 %

Cota contribuției individuale de asigurări sociale este de 10.5%.  In cota de contribuție individuală de asigurări sociale este inclusă și cota de 4.5 % aferentă fondurilor de pensii administrate privat. Plafonul maxim al bazei de calcul a contribuției de asigurări sociale (valoarea corespunzătoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut) este de 11.490 leiIn cazul persoanelor asigurate cu contract de asigurare facultativa, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare sociala este de 804 lei , cota contribuției de asigurări sociale datorată este 31.3%, prin urmare, suma minimă de plată este 252 lei.

 •  Director executiv,
 •  Mady BRESCAN

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate