blog-logo

Brașovul și Unirea. Contribuția șcheienilor la mărețul act de la 1 Decembrie 1918!

Brașovul și Unirea. Contribuția șcheienilor la mărețul act de la 1 Decembrie 1918!

ziua uniriiDocumentele păstrate la Muzeul Primei Școli Românești din Șcheii Brașovului vorbesc despre participarea brașoveana la Marea Adunare Naționala de la Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918.

Bătrânul cartier brașovean se poate mândri că, dintre cei 1.228 de români care s-au aflat, în urmă cu 91 de ani în orașul Unirii, 94 erau  cărturari șcheieni. Contribuția brașoveană nu este impresionantă doar numeric: statura intelectuală a delegației de la Brașov, în rândul căreia s-au aflat compozitorul Tiberiu Brediceanu, lingvistul Ion Lacea și istoricul Stere Stinghe, vorbește despre calitatea șcheienilor ce s-au alăturat fraților lor veniți din toată zarea românescă.
Brașovenii nu s-au dus însă, la Alba Iulia, doar ca să privească sau să asculte: cei 94 au stat pe podiumul oficialilor și au contribuit la întocmirea documentelor. Chiar procesul-verbal al Marii Adunari Naționale a Poporului Român din Transilvania, Banat și Părțile Ungurene este găzduit în arhiva Muzeului Primei Școli din Șcheii Brașovului.

CITEȘTE ȘI: 

Alte articole:   ÎN DIRECT Ce spune Consiliul Județean despre proiectul Sistem de Management Integrat al Deşeurilor

Întins pe câteva zeci de pagini, documentul amintește că doctorul Ștefan C. Pop, în calitate de președinte al Marelui Sfat Național Român din Arad, a fost cel care a convocat Adunarea.

Același act închide în cuprinsul său și vorbele nemuritoare rostite de Iuliu Maniu la Alba Iulia: „Istoria ne-a învățat că nu trebuie să așteptăm nimic de la împărații străini și de la fiii altor neamuri, ci de la propriile noastre puteri. Adevărul ce ne călăuzește acum e că singura noastră forță, care ne poate ținea în viitor, e aceea provenită din unirea tuturor românilor”.

Discurs înflăcărat, care a electrizat sutele de români de la Alba Iulia veniți să consfințească în cetatea în care Mihai Viteazu intra triumfal în 1599 și care vedea, în 1922, la Catedrala Reîntregirii, încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria, Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România.

Semnificația Zilei de 1 Decembrie

1 Decembrie este Ziua Naţională a României, adoptată prin lege după inlăturarea regimului comunist.
Din punct de vedere istoric, la 1 Decembrie 1918, Adunarea Naţională de la Alba Iulia, constituită din 1228 de delegaţi şi sprijinită de peste 100.000 de români veniţi din toate colţurile Ardealului şi Banatului, a adoptat o Rezoluţie prin care s-a consfinţit unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg Banatul (cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre) şi Ţara Ungurească (Crişana, Sătmar şi Maramureş) cu România.
Ziua de 1 Decembrie 1918 incununează deci lupta românilor transilvăneni pentru Unitate Naţională şi marchează momentul creării României Mari, situându-se in continuarea precedentelor acţiuni unioniste ale fraţilor din Basarabia (27 martie 1918) şi Bucovina (15 / 28 noiembrie 1918).
Poporul român a stiut atunci sa valorifice admirabil conjunctura internaţională favorabilă creată în urma primului război mondial şi a destrămării imperiilor Ţarist şi Austro-Ungar.
Asa cum sublinia si istoricul Florin Constantiniu, „…Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit. […]
Marea Unire nu a fost rezultatul participării României la război. Nici partizani Antantei, nici cei ai Puterilor Centrale nu au avut în vedere revoluţia din Rusia şi destrămarea monarhiei austro-ungare. Raţionamentul lor s-a înscris formulei tradiţionale a raportului de putere interstate: victoria Antantei ne va da Bucovina, Transilvania şi Banatul, victoria Puterilor Centrale ne va da Basarabia; o biruinţă o excludea pe cealaltă, astfel că nimeni nu vedea cum ar fi cu putinţă ca toate aceste provincii să intre aproape simultan în frontierele Vechiului Regat. […]
Nu o victorie militară a stat la temelia României Mari, ci actul de voinţă al naţiunii române de a-şi da armătura teritorial-instituţionalã care este statul naţional.[…]
O necesitate istoricã – naţiunea trebuie să trăiască într-un stat naţional – s-a dovedit mai puternică decât orice guvern sau partid, culpabil de egoisme sau incompetenţă, şi, punând în mişcare naţiunea, i-a dat acea forţă uriaşă ca peste toate adversităţile să dea viaţă aspiraţiei sale: statul naţional“.

Distribuie dacă îți place!
  1. Acum este momentul: In 2013 Fondurile Europene nerambursabile se Acorda si la noi la fel de Usor ca si in celelalte state membre ale Uniunii Europene! Iata cum obtii fonduri europene pentru afacerea ta in doar 2 luni si 17 zile. Aflii mai multe detalii pe site-ul:Fonduri Europene Nerambursabile Ro

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate