Cursuri gratuite de formare profesională la AJOFM Brașov

Cursuri gratuite de formare profesională la AJOFM Brașov

cursuri ajofmIn luna noiembrie 2013, somerii braşoveni pot urma gratuit cursuri de formare profesională pentru următoarele meserii: receptioner de hotel, inspector/referent resurse umane, operator introducere, validare si prelucrare date si brutar.

Perioada în care vor începe cele 4 cursuri de formare profesională este 22 – 28 noiembrie 2013, astfel: 22 noiembrie – inspector/referent resurse umane, 25 noiembrie – operator introducere, validare si prelucrare date; 26 noiembrie – receptioner de hotel si 28 noiembrie – brutar.

Studiile necesare în vederea participării la unul din cursurile de formare profesională sunt:  liceul pentru cursurile de receptioner de hotel, inspector/referent resurse umane si operator introducere, validare si prelucrare date.  Pentru cursul de brutar sunt necesare studii minime obligatorii.

Durata cursurilor este de 3 luni pentru cursurile receptioner de hotel si brutar si de 2 luni pentru cursurile de inspector/referent resurse umane si operator introducere, validare si prelucrare date;.

Aceste cursuri sunt organizate, în mod gratuit, pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi).

Înscrierea la cursurile de calificare/recalificare se face pe baza recomandării emise de compartimentul de informare şi consiliere privind cariera/serviciul mediere, în baza unei cereri însoţită de următoarele documente:

¨      actul de identitate, în original şi copie;

¨      certificat de naştere, în original şi copie;

¨      actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi copie;

¨      actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice ;

¨      cerere de înscriere la programul de formare profesională şi angajament ;

recomandare din partea biroului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul agenţiei.

Leave a Reply

Your email address will not be published.