Ziua Mondială a Zonelor Umede

Ziua Mondială a Zonelor Umede

Ziua de 2 februarie a fost declarată Ziua Mondială a Zonelor Umede, când a fost semnată la Ramsar (Iran) convenţia asupra zonelor umede de importanţă globală, mai ales pentru protejarea păsărilor sălbatice şi a habitatele acestora. Zonele umede reprezintă habitate unde apa are rol esenţial. Pentru acest an tema zilei este „zonelor umede şi managementul apei”, subliniindu-se importanţă vitală a gospodăririi raţionale a apei pe Terra şi interdependenţa dintre zonele umede şi existenţa apei.

Singura Zonă Umedă de Importanţă Internaţională (Sit Ramsar) din centrul ţării este Complexul Piscicol Dumbrăviţa. Acest sit totalizează 415 ha şi cuprinde peisaje diverse, precum: lacuri şi heleştee, stufăriş, canale, pâraie, mlaştini, pajişti umede etc. Dintre cele peste 200 specii de păsări sălbatice identificate aici, patru au fost pentru prima dată cuibăritoare în sit, în anul 2012: cormoranul mic (singurul loc de cuibărit al speciei din centrul ţării), stârcul de noapte, stârcul galben şi egreta mică. De asemenea, toamna anului 2012 a prilejuit momente inedite pentru turişti şi fotografi, datorită prezenţei a 30 berze negre, cifră record a ultimilor ani pentru această pasăre rară în arie.

În prezent, întreaga zonă de heleştee şi iazuri face parte din Situl Natura 2000 „Dumbrăviţa-Rotbav-Măgura Codlei” care însumează peste 4.500 ha, cuprinzând şi alte zone umede importante din apropierea localităţilor: Rotbav, Măieruş şi Hăghig.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Zonelor Umede, Societatea Ornitologică Română (SOR) – Sucursala Braşov va prezenta situl şi păsările sale elevilor Școlii Generale din Dumbrăviţa. Elevii vor putea afla mai multe despre această zona umedă şi din materialele ce vor fi distribuite de către membri SOR.

Pentru anul 2013, SOR va organiza primele vizite în aria protejată cu elevii şcolilor din judeţul Braşov, în preajma zilei de 1 Aprilie – Ziua Păsărilor şi în săptămâna „Școala altfel”.

„Ȋn privinţa zonelor umede din judeţul nostru, considerăm că este absolut necesară aplicarea acţiunilor de renaturare  a unor suprafeţe degradate sau complet transformate, dar şi de creare a unor noi zone umede ce pot fi utilizate atât de om în diverse scopuri socio-economice, cât şi de flora şi fauna sălbatică. Un exemplu în acest sens este Cotul Turzun de pe râul Olt – zona localităţii Bogata Olteană. Aici a existat înaintea îndiguirii o mică „deltă”, care avea şi rolul de acumulare temporară a apelor din viiturile mari, protejând de inundaţii localităţile din aval. Studiile hidrologice şi de biodiversitate ale unor specialişti străini, au arătat că reinundarea acelui sector este foarte oportună şi ar avea efecte pozitive pe plan social şi al protecţiei mediului“, spune conf. dr. ing. Dan Traian Ionescu, coordonatorul Societ[‘ii Ornitologilor din România – Sucursala Braşov.

Leave a Reply

Your email address will not be published.