Se semnează contractele pentru „Casa Verde“

Se semnează contractele pentru „Casa Verde“

Ciprian Băncilă

Beneficiarii Programului “Casa Verde” 2011 care se regăsesc pe lista dosarelor acceptate afişată pe site-ul AFM în data de 25.01.2012, respectiv persoanele fizice înscrise de la nr. 127/2.06.2011 până la 267/6.06.2011, pot semna contractele de finanţare, la sediul A.P.M Braşov, din str. Politehnicii nr. 3, zilnic de la ora 8.00 la 16.00.

„Aşadar, toţi beneficiarii persoane fizice, care se regăsesc pe lista dosarelor admise afişată pe site-ul AFM în data de 25.01.2012 sunt aşteptaţi la sediul A.P.M. Braşov pentru semnarea contractelor. Neprezentarea lor în vederea semnarii contractului în termen de 60 de zile, adică până la 2.06.2012 se consideră renunţare la finanţarea aprobată”, a precizat Ciprian Băncilă, director executiv al A.P.M. Braşov.

Contractul de finanţare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante şi este valabil până la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data semnării. După semnarea acestora, beneficiarii pot demara achiziţionarea şi montarea instalaţiilor,  urmând ca tot la sediul A.P.M. Braşov să depună dosarul de decontare.

Dosarul de decontare complet, care va cuprinde: copie legalizată a contractului de execuţie, facturi fiscale, atât copii cât şi originale, documente bancare sau chitanţe privind achitarea facturilor, proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, copia certificatului de garanţie pentru instalaţie, emis de producător, precum şi o copie a actului de identitate si a contractului de finanţare nerambursabilă semnat, se va transmite către A.F.M. Bucureşti, în vederea decontării.

Celelalte dosare depuse în sesiunea 2011, inregistrate de la numărul 268/7.06.2011 până la 831/1.07.2011 vor fi analizate de catre Administratia Fondului pentru Mediu Bucureşti, în perioada următoare.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.